Sunday, December 25, 2011

ร่วมรณรงค์ขับเคลื่อน แก้ ม.๑๑๒ กับ "นิติราษฏร์"คณะนิติราษฎร์ : นิติศาสตร์เพื่อราษฎร ขอเรียนเชิญประชาชน สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมทางวิชาการและรณรงค์ ดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕

การรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒

• เปิดตัว คณะรณรงค์แก้ไขเพิ่มเติม ม. ๑๑๒ (ครก. ๑๑๒) เพื่อรวบรวมรายชื่อบุคคล เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ตามข้อเสนอคณะนิติราษฎร์

• กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี คณะ ร.ศ. ๑๓๐ และโอกาสเข้าสู่ปีที่ ๘๐ ของการอภิวัตน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เพื่อให้ “อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลาย” คณะนิติราษฎร์ จัดเสวนาทางวิชาการขับเคลื่อนข้อเสนอคณะนิติราษฎร์ และการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

• อภิปราย “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร-นิรโทษกรรม-ปรองดอง”

• แนวคำถาม-คำตอบ เรื่อง “ลบล้างผลพวงรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙”

• “โต้” ปฏิกิริยาที่มีต่อข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ และเผยแพร่คู่มือลบล้างผลพวงรัฐประหาร

• ข้อเสนอวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT 1) และ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT 2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

No comments:

Post a Comment

คิดยังไงกับบทความของผม แบ่งปันกันได้ครับ เสร็จแล้วขอตรวจสอบสักครู่ เพื่อป้องกันพวก Spam แล้วคอมเม้นท์จะปรากฏเร็วที่สุดคร้าบบบ